Barion Pixel

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek a https://fittapa.hu/ oldalon elérhető honlap (a továbbiakban: „Honlap”) felhasználási feltételeire vonatkozik, amely oldal üzemeltetője a Stability Kft. (székhely: 1147. Budapest, Benkő utca 9-11. 1em 14., cégjegyzékszám: 01-09-377036, adószám: 28951548-1-42, elektronikus elérhetőség: attila@stabilityworkout.com; a továbbiakban: „Szolgáltató”).

Az ÁSZF a fentieken túl a Szolgáltató
által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Megrendelő (a továbbiakban:
„Megrendelő”) jogait és kötelezettségeit is tartalmazza. A szolgáltató online oktatási
kurzusokat szervez a szolgáltatást felhasználók részére. A felhasználók
kizárólag ezen szerződési feltételek szerint
jogosultak a szolgáltatás igénybevételére.

I. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amelyet a Szolgáltató a https://fittapa.hu/ weboldalon nyújt. A jelen ÁSZF-ben részletezett szolgáltatások kereteit a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozza. A vonatkozó szabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal tartalma (adattartalom, szerkezet és megjelenítés) szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal használatával Megrendelő vállalja, hogy a weboldal tartalmát semmilyen célból nem rögzíti, módosítja, szerkeszti, másolja, adaptálja, sokszorosítja, terjeszti, osztja meg, vagy használja fel.

A jelen ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, nem kerül iktatásra, a későbbiekben nem hozzáférhető. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A § alapján törlésre kerül.

A szerződés nyelve magyar.

Tájékoztatjuk, hogy nem alkalmazunk magatartási kódexet.

II. Megvásárolható szolgáltatások

Szolgáltató aktuálisan elérhető szolgáltatásai a Honlapon megtalálható tananyagok és programok.
A megrendelések leadása a Honlapon kizárólag elektronikus úton lehetséges, a https://fittapa.hu/ webcím alatt elérhető oldalon keresztül. Ettől eltérő rendeléseket a Szolgáltató nem köteles elfogadni.
A Honlapban megvásárolható termékek ára magyar forintban értendő, és az Áfát tartalmazza.
A Honlapban található szolgáltatások nevét, leírását a Szolgáltató részletesen feltünteti, ugyanakkor ezek változtatási jogát fenntartja.
Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, a Szolgáltató külön leírásban, teljes körűen tájékoztatja a Honlap felhasználóit az akció időtartamáról, illetve részleteiről a https://fittapa.hu/ oldalon.
Szolgáltató a Honlapon kínált szolgáltatásokat legjobb tudása szerint állította össze, ugyanakkor az egyes videók, edzéstervek nem garantálják a Megrendelőnél az általa kívánt cél biztos elérését, mivel ez több, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló tényező függvénye. Szolgáltató ezért nem vállal felelősséget semmilyen konkrét cél eléréséért.

A jelentkezési űrlap kitöltésével és a „Jelentkezem!” vagy “Megrendelem!” gombra való kattintással jelentkezhet, vagy megrendelheti a Látogató az általa kiválasztott terméket, vagy szolgáltatást. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. A megrendelés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et – amit az utolsó adatmező bejelölésével kötelezően megerősít – és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a megrendelésről. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a jelentkező, vagy megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató eDM levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó információs tartalmakat küldjön neki.
Bizonyos termékek/szolgáltatások díjmentesek (Webinár). Ezek megrendelésének folyamata megegyezik a díjköteles termékekével, viszont a Megrendelőnek ezen esetekben fizetési kötelezettsége nem keletkezik. A Felek között a Szerződés ebben az esetben is létre jön.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva. A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak. Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal

III. A rendelés menete

A megrendelés leadása regisztrációhoz, illetve az oldalon történő belépéshez nem kötött, azonban telefonos konzultációhoz igen.
A felhasználó (a továbbiakban: „Megrendelő”) a https://fittapa.hu/ oldalon választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
A termék a Megrendelő alábbi adatainak megadásával rendelhető meg: e-mail cím, utónév, családnév, cím (utca, házszám, emelet, ajtószám), település, ország, irányítószám, telefonszám.

A Megrendelő választhat a fizetési módok közül:

 • Átutalás
 • Online bankkártyás fizetés (Barion)
 • A fizetést követően a megrendelt termék letölthetővé válik a Megrendelő részére, egyszeri alkalommal, illetve részt vehet a megvásárolt élő programokon.
  A Megrendelő kuponjegy kódjának alkalmazásával vásárlásra vonatkozó kedvezményt érvényesíthet.
  Amíg az adott megrendelés nem kerül véglegesítésre, a Megrendelőnek módjában áll a fenti adatokat módosítani. Amennyiben a Megrendelő minden adatot teljeskörűen és helyesen megadott, jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztató elfogadását követően, a „Rendelés feladása” gomb használatával véglegesíti rendelését.
  A „Rendelés feladása” gomb megnyomásával a Megrendelő a kiválasztott termékekre vételi ajánlatot tesz, melyre a megrendeléstől számított 24 órán belül automatikus visszaigazoló üzenetet kap. A visszaigazolás tartalmazza a Megrendelő adatait, a kiválasztott termék(ek)et, továbbá a rendelés összértékét. Amennyiben a fenti visszaigazolás a részletezett tartalommal nem érkezik meg 24 órán belül, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól.
  A Szolgáltató nem felel a megrendelés leadásának olyan hibájáért, amely a Megrendelőnek felróható (így különösen a hibás adatbevitelért), vagy amely rajta kívül álló okból következett be (így különösen az áram- és internet-szolgáltatás kimaradása miatt).

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A Megrendelő kijelenti, hogy a megadott bankkártyaadatok valósak, és a megadott bankkártyával jogszerűen rendelkezik. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. A Barion általános szerződési feltételei és adatvédelmi nyilatkozata folyamatosan megismerhetőek a https://www.barion.com/hu/ oldalon.
Miután választott a fizetési lehetőségek közül kérjük, tekintse át a jelen ÁSZF rendelkezéseit, valamint az Adatkezelési Tájékoztatót. A vásárlás befejezéséhez a jelölőnégyzet kipipálásával a Megrendelő kijelenti,hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el, továbbá, hogy az Adatkezelési Tájékoztatót elolvasta, megértette,elfogadja és hozzájárul az abban foglaltak szerinti adatkezeléshez.
A megrendelés elküldését követően a Szolgáltató rendszere automatikus visszaigazoló e-mailben jelzi a megrendelés befogadását.
Az e-mailben szerepel, a választott szolgáltatás neve, a végösszeg, a választott fizetési mód, továbbá a Megrendelő személyes adatai, számlázási címe. Amennyiben ezen visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Megrendelő részére nem érkezik meg, akkor a Megrendelő szerződéses (fizetési) kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik és a vásárlás nem jön létre.
Amennyiben bankkártyás fizetést választott a Megrendelő, és az sikeresen lezajlott, úgy rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg hozzá, melyben a rendelt szolgáltatás neve, a fizetési mód, a végösszeg található, továbbá már elektronikus számláját is megtalálja az e-mailben, valamint megkapja a választott szolgáltatáshoz a hozzáférési adatokat. A sikeres tranzakcióról a bankkártyás fizetés szolgáltatója, a Barion is küld e-mailt.
Átutalás esetén az átutaláshoz szükséges adatokat rendszerünk a megrendelés visszaigazoló e-mail-ben küldi el a Megrendelő részére, illetve feltünteti a sikeres megrendelés visszaigazoló oldalon/képernyőn is. Amennyiben a rendelt szolgáltatás online elérhető, úgy miután a számlánkra megérkezik a befizetett összeg, a rendelés visszaigazoló e-mail egyben a teljesítés megkezdéséről szóló visszaigazoló e-mailként érkezik meg a Megrendelő részére, melyben már elektronikus számláját is megtalálja, valamint megkapja a választott szolgáltatáshoz a hozzáférési adatokat.

IV. A rendelés feldolgozása

A rendelésekkel kapcsolatos esetleges tájékoztatásokat a Szolgáltató kizárólag elektronikus úton küldi el a Megrendelő részére.
A Szolgáltató mindent megtesz a Honlapon feltüntetett információk pontosságáért, ugyanakkor esetleges adminisztratív vagy technikai hibák működési körén kívül is előfordulhatnak. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: „Ptk.”) rögzített rendelkezések irányadóak.

V. Díjfizetés

1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol az oktatási anyagokhoz. A hozzáférés 1 hónapra vonatkozik, mellyel a Felhasználó a teljes
videótárhoz, vagyis minden a program leírásban felsorolt skool felületén található videóhoz hozzáférést kap az adott 1 hónapra. Az előfizetés minden hónapban automatikusan megújul, melyhez a Felhasználó a feltételek elfogadásánál hozzájárul.

3. A Felhasználó csak akkor jogosult az edzésvideók megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került. A befizetésről a Szolgáltató számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak.

4. A díjfizetés történhet a Szolgáltatás oldalán bankkártyás vagy Barion tárcás fizetéssel, illetve banki átutalással.

5. A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki.

6. A Barion Payment Zrt. fog szerepelni a vásárló által kapott bankszámlakivonatkokon, mint elfogadóhely.

7. A Felhasználó a szolgáltatást bármikor lemondhatja, így a következő havi díj már nem kerül levonásra a kártyájáról. A már előfizetett időszak alatt a videók még elérhetők a Felhasználó számára. Az előfizetés bármikor újraindítható.

8. A felhasználó az előfizetését a saját menüjében az Előfizetések menü alatt tudja lemondani. Itt a kérdéses előfizetésen az Előfizetés kezelése gombot kell megnyomnia, majd az Automatikus hosszabbítás felirat melletti Kikapcsolás gombot kell megnyomnia. Ezzel a következő időszakra nem fog megújulni az előfizetése (lejár az előfizetése), azonban az aktuális időszakra még állhat fent díjfizetési kötelezettsége (ha korábban nem rendezte). Az 1 éves előfizetés esetén egy összegben történik a tagság fizetése. Az 1 év végén az előfizetése automatikusan nem fog megújulni.

VI. Elállás, felmondás

A Kormányrendelet értelmében a Megrendelő a szolgáltatás nyújtásának megkezdését követő 14 napon belül jogosult a szerződéstől indoklás nélkül elállni. A Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetőleg a Kormányrendelet 2. számú mellékletében található elállási nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja, írásban.
A Megrendelő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének/a szolgáltatás nyújtásának megkezdése napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A kézhezvétel időpontja a tananyagokhoz való hozzáférés megadásának időpontja. A kézhezvétel időpontja kétség esetén a Szolgáltatótól megtudható. A Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállás jelzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő részére a visszaküldött termék vételárát, valamint az esetlegesen felmerült egyéb költségeket. Elállás esetén a Megrendelőt költség nem terheli. A termék vételárát (illetőleg a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett összeget) csak akkor áll a Szolgáltatónak módjában visszatéríteni, ha a Megrendelő az elállási szándékát a tananyagokhoz való hozzáférés megadásának időpontjától számított 14 napon belül e-mailben elküldte. A visszatérítés főszabályként a megrendelés során választott fizetési móddal megegyezően történik, ugyanakkor, ha a Szolgáltatónak bármilyen okból kifolyólag más teljesítési mód kevesebb terhet jelent, úgy jogosult azt választani. Amennyiben az eredetitől eltérő visszatérítési mód kerül alkalmazásra, úgy a Megrendelőt ebből kifolyólag semmilyen többletköltség nem terheli.
A teljesítés megkezdését követően felmondott szerződés esetén, a Megrendelő köteles a felmondás Szolgáltatóval való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a Szolgáltató számára megfizetni. A Megrendelő által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani.
A Megrendelő elállási jogát nem gyakorolhatja a Kormányrendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen:

(a) olyan, nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Megrendelő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak;

(b) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a Megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Megrendelő e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

A Szolgáltató követelheti a Megrendelőtől az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

VII. Kellékszavatosság

A megrendelt termék hibája esetén a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.
Nem minősül hibásnak a termék, ha annak lejátszása/megnyitása a Megrendelő nem megfelelő hardveres vagy szoftveres környezetének köszönhető (a kompatibilitási adatokért kérjük, forduljon a Szolgáltatóhoz!).
A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Megrendelő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Megrendelő a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Megrendelő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

VIII. Felelősség

Felelősség korlátozása: Szolgáltató nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:

(a) Olyan működési hiba esetén, amely meggátolja a felhasználót abban, hogy csatlakozzon a Honlap oldalához, illetve, hogy ott megrendelést adjon le.

(b) A felhasználó számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért.

(c) A Megrendelő oldalán jelentkező technikai hibákért, inkompatibilitásért, amelyből kifolyólag nem tudja megnyitni, felhasználni a Szolgáltatást.

(d) A Szolgáltatás szakszerűtlen alkalmazásáért.

A Szolgáltató tájékoztatja a Weboldal felhasználóit, hogy minden felhasználó maga köteles megfelelő vírusvédelemről gondoskodni.
A Szolgáltató tájékoztatja a Honlap felhasználóit, hogy a Honlapot mindenki csak saját felelősségére látogathatja illetve használhatja.
A Honlapon közölt esetleges téves vagy megtévesztő tartalomból-, a Honlap használatából-, használatra képtelen állapotából-, meghibásodásából-, szüneteléséből- vagy megszűnéséből eredően a felhasználókat ért bárminemű veszteségért, közvetlen vagy esetleges következményekkel járó kárért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

IX. Panaszkezelés

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy székhelye az alábbi címen található: 1147. Budapest, Benkő utca 9-11. 1em 14.
A Szolgáltató tájékoztatja továbbá a felhasználókat, hogy a panaszügyintézés helye megegyezik a Szolgáltató székhelyével.
A felhasználók panaszaikkal elsősorban elektronikus úton fordulhatnak a Szolgáltatóhoz, az alábbi e-mail címen: attila@stabilityworkout.com.
A felhasználók jogosultak panaszukat szóban vagy írásban közölni.
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a felhasználónak átadni; telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a felhasználónak legkésőbb a panaszra vonatkozó érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: (a) a felhasználó neve, lakcíme, (b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja, (c) a felhasználó panaszának részletes leírása, a felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke, (d) a Szolgáltató nyilatkozata a felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges, (e) a jegyzőkönyvet Megrendelő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a felhasználó aláírása, (f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, (g) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.
Az írásbeli panasz esetén a Szolgáltató a panasz beérkezését követő harminc napon belül ad érdemben írásbeli választ és intézkedik annak közlése iránt.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.
A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató a felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a Szolgáltató a felhasználói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.
A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználókat, hogy jogvita esetén panaszaikkal a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhatnak (címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.; telefonszáma: 06-1-488-2131, fax száma: 06-1-488-2186; e-mail címe: bekelteto.testulet@bkik.hu).

X. Szerzői Jogok

A Honlap megjelenését, elrendezését, szerkesztését, a Honlapon megjelenő tartalmakat szerzői jog védi. Másolásuk valamennyi formája, adatrendszerekben való tárolása, más internetes oldalakon történő közzététele, bármilyen formában történő felhasználása – a személyes használatot meghaladó mértékben – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet.
A Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap tartalmának egészét vagy részeit reprodukálni, másolni, tárolni vagy terjeszteni.

XI. Záró rendelkezések

A Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.
A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben az egyes felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A Szolgáltató fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények előzetes értesítés nélküli törlésére.
Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Kormányrendelet, valamint a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadóak.
Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. szeptember 13. napjától hatályosak, és visszavonásig érvényesek. Amennyiben a Szolgáltató bármilyen módosítást eszközöl, úgy ezen módosítások a közzététellel egy időben lépnek hatályba.

Budapest, 2024. május 07.

Gaál Attila

Stability Kft.